Restaurování

Restaurování předmětů je nedílnou a velmi důležitou součástí naší práce. Výrobky v průběhu let ztrácí díky mnoha faktorům půvab, ale i svou funkčnost.
Vše začíná důkladným průzkumem předmětu a navržením vhodného postupu prací při jeho konzervaci, nebo opravě.
Při restaurování uplatňujeme jak zkušenost, tak i odborné vzdělání.

Restaurování

Velmi často historické památky utrpí velké změny díky povětrnostním podmínkám, ale stranou nezůstává ani lidský faktor. Poté je nutné přistoupit k posouzení celkového stavu předmětu a postupovat krok za krokem k jeho obnově. Při restaurování kovů využíváme zkušenosti, získané odbornosti i praxi pro práci s kovem. Naší prioritou je, aby se dochoval původní vzhled a i funkčnost restaurovaného kovu, proto k této práci přistupujeme zodpovědně a ohleduplně.